Başmelek Raguel

Başmelek Raguel, Uyumun, adaletin, mucizelerin, desteğin, saygının, eşitliğin, alma-verme dengesini sağlayan, ilişkileri düzenleyen, arabuluculuk yapan, sakinliğin, bağışlayıcılığın, kurtuluşun Başmeleğidir. Başmelek Raguel, düşmüş meleklerin ve onların çocukları olan nefilim’leri kontrol altında tutan, denetleyen ve kötü işler yapmalarını engelleyen Başmeleğin kendisidir. Ahlaken kötü işler yapanları cezalandıran da Başmelektir. Bir nevi Başmeleklerin “Polisi”dir. Kötü muamele gören, dedikodu, iftira,…