Başmelekler, çeşitli dini ve spiritüel inanç sistemlerinde önemli figürler olarak kabul edilen yüksek meleklerdir. Genellikle güçlü ve yüce varlıklar olarak tasvir edilirler ve insanlara rehberlik, koruma ve ilahi mesajları iletmek gibi önemli görevleri vardır. Başmelekler, farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde çeşitli isimlerle anılabilmektedir.

Başmelek Cassiel (Kasiel)

Başmelek Cassiel; Dualitenin, dengenin, gerçekliğin, gizemlerin, ezoterik bilgilerin, bir kaybın (eşya veya insan) bulunması, zamanın, sınırların, gözlemin, kralların, özdisiplinin, reenkarnasyonun, yunusların arkadaşı, Tanrının tahtını koruyan, karmanın lordu, gözyaşının ve kralların ölümüne yardım eden ve ruhlarını taşıyan Başmelektir. Eski Bizansta şeytan çıkarma ayinlerinde çağrılan ve bir peygamber olan Kral Süleyman’ın şeytanları zapt ettiği, mühürlerinde adı geçen,…

Başmelek Raziel

Başmelek Raziel, İlahi’nin tahtına yakın duran ve tüm sırları “HaMalach” isimli kitabına yazan, gizemlerin, sırların, sihirin, içsel yeteneğin Başmeleğidir. Âdem ve Havva cennetten kovulduğunda, yollarını kaybetmemeleri için HaMalach’ını Havva’ya vermiştir. Ancak bu özel kitabı bir insana verdiğini gören diğer melekler üzülmüş ve kitabı Havva’dan alıp, okyanusa atmışlardır. Kıyıya vuran kitabı o dönem henüz bir insan…

Başmelek Jophiel

Başmelek Jophiel veya Jofiel, aydınlanmanın, güzelliğin, bilgeliğin, iç gücün öğreticisi, bilginin özümsenmesi, cehaleti ve dar görüşlülüğü kaldıran, gezegeni temizleyen, şükranın, yaradılıştaki ruhlara 70 dil öğreten, kabbalanın ve bilgeliğin koruyucusudur. Nuh Peygamberin oğulları olan Ham, Japheth ve Sam’e öğretmenlik etmiş Başmelek, İlahiye karşı gelen Adem ve Havva’yı cenneten kovan ve hayat ağacını alevli kılıcıyla, Başmelek Metatron’la…

Başmelek Ariel

Başmelek Ariel, doğayı, hayvanları ve bitkileri iyileştiren, nezaketin, cesaretin, gücün temsilcisi, elementleri (ateş, su, hava, toprak) denetleyen, elementaller ile ruhsal varlıkları yöneten, kötüleri cezalandıran, ekosistemi koruyan Başmelektir. Süleyman Peygamber Başmelek Ariel için, şeytanları cezalandıran melektir demiştir. Koşulsuz sevgi frekansı yüksektir. Nazik, kibar, cesur ve erdemli insanları korur. Başmelek Ariel vahşi hayvanların ve doğanın koruyucu meleğidir.…

Başmelek Uriel

Başmelek Uriel, bilgeliğin ışığını getiren, gerçeğin doğasını koruyan, bilginin, barışın, aydınlanmanın, tövbenin ve kurtuluşun Başmeleği, güzellik ve ışığın koruyucusu, güneşin ve takımyıldızların Naibidir. Aynı zamanda Kabil-Habil olayında, Habil’in gömülmesine rehberlik eden ve Nuh Peygamberi büyük tufana karşı uyaran, Başmeleğin kendisidir. Başmelek Uriel, yaşam planlarımıza İlahi’nin ışığını taşıyarak yol gösterir ve zihnimizi aydınlatır. Özellikle yargıları, öfkeleri,…

Başmelek Metatron

Başmelek Metatron, Hayat Ağacı’nın koruyucusu olduğu için Yaşam Başmeleği olarak da anılır. Akaşik kayıtların yazıcısı, İlahi’nin yarattığı kalıpları temsil eden; “Metatron Küpü”’nün enerji akışını dengeleyen, kutsal geometrinin koruyucusu, zamanın lordu ve insanlara rehberlik ettiği dönemde Peygamber Enoch (Enok) olarak bilinen Başmelektir. Başka bir bilgiye göre ise; bu peygamberin kavmi bir türlü ıslah olmaz. Aşırılıklarından vazgeçemedikleri…

Başmelek Rafael (İsrafil)

Başmelek Rafael / Raphael beden, zihin ve ruhun güçlü şifacısıdır. İnsanlığın ruhsal gelişimi ve iyiliği için her seviyede şifalanma yapar. Başmelek Rafael, ilk insan yaradılışında Başmelek Michael ile Adem’e saygı duyan Başmelektir. İlk yaradılışta, melekler bu yaradılışı sorgulamış ve bazılarının karşı çıkması sonucu İlahi tarafından cezanlandırılmışlardır. Yaradılış öncesi ismi “Libbiel” olan Rafael’in, meleklere, karşı çıkmamaları…

Başmelek Gabriel (Cebrail)

Başmelek Gabriel iletişim, yaratıcılık, ilham ve suyu denetleyen Başmelektir. İlahiye duaları ve istekleri iletir. Bu boyuttan göçmüş olan sevdiklerinize olan sevgi mesajlarınızın iletimi konusunda da gönüllüdür. İçimizde ilahi ile olan bağımızı güçlendirmemize yardım eder. Meryem Anaya, İsa Peygambere hamile olduğunu söyleyen ve Muhammed Peygambere vahiy indiren Başmeleğin kendisidir. Bu yüzden kendisine aynı zamanda “Müjde Meleği”…

Başmelek Michael (Mikail)

Başmelek Mikail, göksel orduların lideri, “büyük kaptan veya göğün reisi” olarak anılan ve ilahi planlarımızı gerçekleştirmemize yardım eden, bizleri kötülüklerden koruyan ve kötülükle her daim, Başmelek Sandalfon ile birlikte savaşan Başmelektir. Aynı zamanda Sina dağında Musa Peygamber ile konuşan ve Musa Peygamberi Kızıl denizden geçiren Başmeleğin kendisidir. Güneş’in Başmeleğidir. Durugörürler Başmelek Mikail’in enerji rengini koyu parlak…

Melek Hiyerarşisi

Başmelekler konusuna girmeden önce meleklerle ilgili bir hiyerarşi bilgisini vermek istiyorum. Hiyerarşi bu konuda oldukça önemlidir. Hangi enerjiden neyi talep edeceğinizi bilmeniz gerekir. Bazı melekler taleplerinize anında cevap verirken, bazıları ile enerjitik bir iletişim için frekansınızı yükseltmeniz gerekir. Hiyerarşi bilgisinin de önemli olduğu nokta burasıdır. 1. Hiyerarşi: Supernafimler İlahi enerjinin en yakınında bulunan ve merkezi…