Doğa enerjileri, çevremizdeki doğal elementlerin ve yaşamın içinde bulunan enerji alanlarıdır. Dünya ve doğa, sürekli bir enerji akışı ve dönüşümü içinde bulunur. Bu enerji, çeşitli şekillerde var olabilir ve insanlar, bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılarla etkileşime girebilir.

Ormanın Bilge Ağacı

Bu yazıda size Ormanın Bilge Ağacından bahsetmek istiyorum. Bilge Ağaç, ormanın derinliklerinde yüzyıllardır yaşayan ve çok iyi korunan, ormanın merkezi konumundaki ruhtur. Bilge Ağacın köklerinden yüzlerce, binlerce ağaç filizlenmiş ve o ağaçlarında, köklerinden yüzlerce ağaç çıkmıştır. Bilge Ağaç, tüm soyunu, soyunun soyunu ve soyunun yakınlarındaki tüm enerjileri köklerinden tanır, gelişip büyümeleri için destek verir. Bir…

Peri Sofrası

Periler hakkında enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Periler, tadılabilecek en lezzetli ekmekleri pişiren varlıklardır. Kendilerine ait bir mutfak sanatları vardır. Ve bunu kendi türdaşlarıyla paylaşmayı çok severler. Bir periden ekmek yiyen bir insan o tadı kolay kolay unutamaz ve artık yiyeceği tüm ekmekler ona yavan bir tat verecektir. Ayrıca peri ekmeklerinin gençleştirme, ömür uzatma, şans…

Devalar

Devalar, doğada serbestçe dolaşan ve herhangi bir elemente bağlı olmayan iyicil enerjilerdir. Bulundukları bölgelerden kolay kolay ayrılmazlar. Ağaçlar, bitkiler, mantarlar, yosunlar ve diğer doğal unsurların enerjilerinden beslenir, enerjisini temizlerler. Böylece doğanın enerji dengesini de sağlamış olurlar. Bir ormanda ne kadar çok deva olursa, orman o kadar sağlıklıdır. Ormanın enerjisi sürekli yenilenir, temizlenir ve çoğalır. Devaların…

Toprak Elementali – Gnome

Gnome’lar toprak elementine bağlı olan elementallerdir. Derin mağaralarda, ormanın derinliklerinde, ormanların insan eli değmemiş kuytularında, yaşlı büyük meşe ağaçlarının köklerine yapılan yuvalarda, doğal oluşmuş gizli yeraltı tünellerinde, dağların derin mağaralarında yaşarlar. Toprağın sürekliliği, tohumların büyümesi, ağaçların ve diğer tüm ormanın üremesi konusunda önemli bir görevi vardır. Gnome’lar elementaller içerisinde ateş elementinden sonra gelen en agresif…

Hava Elementali – Sylph

Sylph’ler hava elementine bağlı olan elementallerdir. Genellikle bol rüzgar alan yüksek dağ ve dağ  yamaçları, bol çiçekli tarla yada ferah çayırlar, ağaçlarla çevrili ortası ferah alanlar, söğüt ve kavak ağacı çevrelerinde yaşarlar. Sylph’ler bir mekanı sahiplenmekten çok, materyali sahiplenirler. Yaşam alanları oldukça değişkendir. Gaia’da tohumların saçılması, çiçek polenlerinin dağılması, minik böceklere ve arılara gıda alanları…

Su Elementali – Undine

Undine’lar su elementine bağlı olan elementallerdir. Genellikle ırmak, akarsu, su pınarı, şelale, kanyon akarsuları, nehir ve göl gibi tatlı su kaynaklarının olduğu bölgelerde yaşarlar. Undine’lar için en güvenli yuva, dağın içindeki gizli su kaynakları ya da tatlı su mağaralarıdır. Gaia’ya hizmetinde, toprağa suyun ulaştırılması, temizlenmesi ve ihtiyacı olan bölgelere yol açmaları gibi hayati bir görevi…

Ateş Elementali – Salamander

Salamanderler ateş elementine bağlı olan elementallerdir. Genellikle volkanlar, sıcak ve kurak çayırlar, çöller, yeraltının sıcak kısımları veya hemen her gün yanan veya hiç sönmeyen ocaklarda bulunarak ateş elementinin enerjisinden beslenirler. Ateş elementallerinin bir nesneyi dönüştürme gücü bulunmaktadır. Bu sebeple, eski simyacıların en çok peşinde koştuğu enerji formu olmuştur. Bu elementaller hazine oluşturmayı çok severler ve…

Elemental – Deva – Peri Nedir?

ELEMENTALLER – DEVALAR HAKKINDA Elemental türleri ve devalara girmeden önce bu varlıkları tanımanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve işe Gaia’dan yani toprak anadan başlayacağız. Şimdi sizi çok farklı bir dünyanın kapılarına getiriyorum. Bakış açınızı oldukça değiştirecek bir kapı olacağından emin olabilirsiniz. Yaşadığımız bu dünyada var olan ve beş duyumuzla gördüğümüz tüm canlı cansız varlıkların bir…

Şaman Rehber Hayvanı Nedir?

Öncelikle Şaman terimi üzerine kısa bir bilgi vermek gerekir. Şaman; doğanın enerjilerine rezone olmuş, kadim öğretilere bağlı, otağcı ve ruhgüdümcü bilgedir. Yüzyılın başından beri budunbilimciler sihirsel ve dinsel saygınlık sahibi bazı bireyleri şaman olarak kabul ettiler. Şamanlar ilkel kabilelerde ruhgüden, otağcı ve şifacıdır. Şaman kişi kabilenin dini lideridir ve bir sonraki şamanın seçilmesi, ruhlar ile…