Tarot kartları, bir tarotçunun veya tarot okuyucusunun yardımıyla çeşitli tarot yayımları veya tarot spreadleri denilen belirli düzenlemelerle kullanılır. Tarot okuyucusu, kartların anlamlarını ve birbirleriyle ilişkilerini yorumlayarak sorulara cevaplar ve rehberlik sağlar. Tarot, geleceği kesin olarak görmek için değil, mevcut durumu ve potansiyelleri anlamak için bir araç olarak kullanılır.

Tarot, kişisel gelişim, öz farkındalık ve ruhsal büyüme için de kullanılan bir araçtır. Bu şekilde tarot, kişilerin kendi iç dünyalarını keşfetmelerine, zorluklarla başa çıkmalarına ve kararlar alırken daha iyi bir perspektif kazanmalarına yardımcı olabilir. Ancak, tarotun etkili bir şekilde kullanılması ve yorumlanması için bilgi, deneyim ve sezgi önemlidir.

Çakra Dönüşüm Açılımı

Çakra dönüşüm açılımı bu yaşamda tekâmül etmenize engel olan, sizi bloke eden konuların okunduğu derin bir açılımdır. Açılım her çakranız için tek tek okuma yapılarak devam eder. Bu çakralardaki blokajların sebepleri ve blokajların kökenleri okunur. Ve bu sorunların hayatınızın hangi kısmını etkilediği bulunarak bilgi verilir. Oldukça derin ve dönüştürücü bir açılımdır. Toplamda yedi çakranın konuları…

Şaman Rehber Açılımı

Bu çalışma, açılıma başlamadan önce adınıza yapılacak küçük bir çalışma ile size destek olacak olan rehber hayvanınızı belirledikten sonra, sorulan sorularda hayvanınızın rehberliğiyle cevaplanan bir açılım türüdür. Genel desteği öğrendikten sonra her bir soru için ayrı ayrı rehber hayvanlardan destek istenir ve o hayvanın özelliğine göre açılım okunur. Toplamda on soru için, on rehberden destek…

Beş Soru Açılımı

Spiritüel açılıma zamanı olmayanlar için hazırlanmış bir konudur. Beş soru açılımı en merak ettiğiniz 5 sorudan oluşan bir açılımdır. Açılım canlı olarak yapılmaz. Sorularınız yazılı olarak hazırlanıp mail adresinize gönderilir. Beş soru açılımında sağlık ve zaman içeren sorular yanıtlanmayacaktır. Bu sebeple soracağınız sorularda zaman ve sağlığı içeren sorular eklemeniz durumunda geri dönüş yapılmaksızın, yalnızca kalan…

Bolluk Bereket Açılımı

Hayatı huzurla devam ettirmek sadece bir değil birçok kritere bağlıdır. Bolluk bereket yaşamın her alanını etkileyen bir enerjidir. Sadece maddi olarak düşünmemek gerekir. Para her ne kadar maddesel bir kazanım olsa da aslında bir enerjidir. Ve bolluk bereketimizi hızlı bir şekilde etkiler. Bolluk bereket ise, sağlığınızdan, mutluluğunuza, huzurunuzdan, refahınıza kadar etki eden geniş kapsamlı bir…

Dişil Enerji Açılımı

Hayatın akışından, üremesinden, çoğalmasından, sevgi, şefkat, aşk, affetmeden sorumlu olan enerjimizdir. Dişil enerji ne kadar iyi kullanılırsa, yaptığınız işte bereket çoğalır, aşk hayatınızda romantizmi yaşarsınız, yaptığınız iş değerlenir, maddi kazançlarınız çoğalır, maneviyatınız mutluluğu kovalamaz, mutluluk size gelir. Değer görürsünüz, sevilirsiniz, hayatınızda yeni olasılıklar, deneyimler, evrensel hediyeler eksik olmaz. Ahenkli, akışında bir yaşam sürer, ilgi bekleyen…

Atalar (Karma Tarot) Açılımı

Doğumunuzda seçtiğiniz aileniz, karmanız, üstlendiğiniz tüm olumsuz görevlerin tamamlanması yaşamınızda oldukça sizi zorlayacak konularla yüz yüze bırakabilir. Hedeflerinize hem yakın hem uzak oluşunuzu, şans faktörünün neden sizinle olmadığını ve hangi karmaların sizi engellediğini öğreneceğiniz oldukça etkili enerjili bir açılımdır. Bu açılımda özellikle temizlenmesi gereken karmaların belirlenmesi, hangi karmanın hayatınızda major etkisi olduğunu ve geçmiş yaşamınızdan…

Yıldız Tohumu Açılımı

Yıldız tohumundan biraz bahsedersek; diğer gezegen veya güneş sistemlerinden gelen ve bizim gezegenimizde enkarne olmuş bilge ruhlardır. Kimileri yıldız tohumu olduğunu hiç fark etmezken, kimileri bu farkındalığa daha kısa sürede varabilmektedir. Yıldız tohumları karakterleri gereği; olgun, bilge, empat, sezgisel ve düşünce kalıpları oldukça sevgi doludur. Herhangi bir alanda olağanüstü başarılar elde edebilirler. Hiç bir canlıyı…

Spiritüel Tarot Açılımı

Spiritüel tarot açılımı birden fazla deste ile ezoterizm destekli, enerji alanınızın ve enerji alanınıza bağlı olan olasılıkların okunduğu bir şifalandırıcı ruhsal açılım şeklidir. Sorulan sorulara cevap alınana kadar veya açılımda çıkan olumsuz kartların sebepleri bulunana kadar bir sonraki soruya geçilmeden açılım devam eder. Spiritüel Tarot, klasik tarottan farklı olarak, belli bir kehanette bulunmaz. En yüksek…