Ankh Anahtarı

Yaşamın ve ölümün anahtarı, Nil’in kapısı, şifanın, mistizmin, gücün anahtarı Ankh. Antik Mısır’da Tanrıların elinde çizilen “hayat veren” anlamına gelen ve Mısır krallarına verilen ölümsüzlüğün simgesi. M.Ö 30’larda ilk Mısır hanedanlığında kullanılmaya başlanan Ankh, hayat veren anlamı taşıyan, Tanrılardan Mısır Krallarına verilen ve öldükten sonra da Kralların ölüler diyarından çıkmasına veya ruhunun kaybolmamasına imkân veren…