Başmelek Orion

Başmelek Orion, kozmik enerjinin, tezahürün, ruhsal doğumun, evrensel bağın, evren yasalarının, çekim yasasının, yüksek boyutların, dirilişin, yüksek benliğin, yaşam amacımızın, arzularımızın, ruhsal misyonumuzun ve Orion takım yıldızlarının Başmeleğidir. Galaktik Başmelek veya Tezahürün Başmeleği de denmektedir. Başmelek Orion, bu boyutta bilinçli bir şekilde nasıl tezahür edeceğimizi öğreten Başmelektir. Çekim yasaları ile karma yasaları hakkında hızlı bir…

Başmelek Nathaniel

Başmelek Nathaniel, yaşam amacı, tezahür, değişim, karma, arınma, refah, koruma, evren yasaları ve motivasyonun Başmeleğidir. 2012 yılında başlayan “Altın Çağ”-ın başlamasıyla birlikte yeryüzünde insanların bilinçlerini geliştirmesiyle ilgili yardımlarda bulunan, güneşin ve yıldızların enerjisini kullanan, ateş elementinin de Başmelektir. Başmelek Nathaniel, aynı zamanda “Yaşam Amacının Başmeleği” olarak da bilinir. Evren yasalarını takip eder ve “verdiğin her…

Başmelek Zadkiel

Başmelek Zadkiel; Merhametin, dönüşümün, hafızanın, bereketin, hoşgörünün, affetmenin, duanın, teslimiyetin, kaynağa ulaşmanın, ruhsal özgürlüğün ve ruhsal gelişimin Başmeleğidir. Peygamber İbrahim’in oğlunu kurban etmesini engelleyen Başmeleğin kendisidir. Başmelek Michael’in kötülükle olan savaşında Başmelek Jophiel ile birlikte ona yardım eder ve Jüpiter gezegeninin Başmeleğidir. Bu Başmelek, “affedici ve affeden” insanların koruyucusudur. Geçmişte sizi yaralayan, inciten ve üzen…

Başmelek Cassiel (Kasiel)

Başmelek Cassiel; Dualitenin, dengenin, gerçekliğin, gizemlerin, ezoterik bilgilerin, bir kaybın (eşya veya insan) bulunması, zamanın, sınırların, gözlemin, kralların, özdisiplinin, reenkarnasyonun, yunusların arkadaşı, Tanrının tahtını koruyan, karmanın lordu, gözyaşının ve kralların ölümüne yardım eden ve ruhlarını taşıyan Başmelektir. Eski Bizansta şeytan çıkarma ayinlerinde çağrılan ve bir peygamber olan Kral Süleyman’ın şeytanları zapt ettiği, mühürlerinde adı geçen,…

Ateş Elementali – Salamander

Salamanderler ateş elementine bağlı olan elementallerdir. Genellikle volkanlar, sıcak ve kurak çayırlar, çöller, yeraltının sıcak kısımları veya hemen her gün yanan veya hiç sönmeyen ocaklarda bulunarak ateş elementinin enerjisinden beslenirler. Ateş elementallerinin bir nesneyi dönüştürme gücü bulunmaktadır. Bu sebeple, eski simyacıların en çok peşinde koştuğu enerji formu olmuştur. Bu elementaller hazine oluşturmayı çok severler ve…