Toprak Elementali – Gnome

Gnome’lar toprak elementine bağlı olan elementallerdir. Derin mağaralarda, ormanın derinliklerinde, ormanların insan eli değmemiş kuytularında, yaşlı büyük meşe ağaçlarının köklerine yapılan yuvalarda, doğal oluşmuş gizli yeraltı tünellerinde, dağların derin mağaralarında yaşarlar. Toprağın sürekliliği, tohumların büyümesi, ağaçların ve diğer tüm ormanın üremesi konusunda önemli bir görevi vardır. Gnome’lar elementaller içerisinde ateş elementinden sonra gelen en agresif…

Su Elementali – Undine

Undine’lar su elementine bağlı olan elementallerdir. Genellikle ırmak, akarsu, su pınarı, şelale, kanyon akarsuları, nehir ve göl gibi tatlı su kaynaklarının olduğu bölgelerde yaşarlar. Undine’lar için en güvenli yuva, dağın içindeki gizli su kaynakları ya da tatlı su mağaralarıdır. Gaia’ya hizmetinde, toprağa suyun ulaştırılması, temizlenmesi ve ihtiyacı olan bölgelere yol açmaları gibi hayati bir görevi…