Başmelek Jophiel

Başmelek Jophiel veya Jofiel, aydınlanmanın, güzelliğin, bilgeliğin, iç gücün öğreticisi, bilginin özümsenmesi, cehaleti ve dar görüşlülüğü kaldıran, gezegeni temizleyen, şükranın, yaradılıştaki ruhlara 70 dil öğreten, kabbalanın ve bilgeliğin koruyucusudur. Nuh Peygamberin oğulları olan Ham, Japheth ve Sam’e öğretmenlik etmiş Başmelek, İlahiye karşı gelen Adem ve Havva’yı cenneten kovan ve hayat ağacını alevli kılıcıyla, Başmelek Metatron’la…