Başmelek Jeremiel

Başmelek Jeremiel, merhametin, umudun, vizyonların, içsel armağanlarımızın, psişik yeteneklerimizin, doğru kararların, ilhamın, yazarların, yöneticilerin, odaklanmanın, rüyaların ve inananların ruhlarını cennete taşıyan Başmelektir. Asur Kralı olan Sennacherib’in Babil kuşatmasında ordularını yok eden Başmeleğin kendisidir. Başmelek Michael ile birlikte kötülüğe karşı savaşır ve Başmelek Azrael ile birlikte ölülerin ruhlarına eşlik eder. Bazı metinlerde ölümün Başmeleklerinden birisi olarak…

Başmelek Sandalfon

Başmelek Sandalfon, Dünyanın koruyucusu, insan ırkının bilinçlenmesi için çalışan, duaları toplayıp ileten, kolektif bilince ulaşmamız için yardım eden, tezahürün, pozitifliğin, empatinin, nezaketin, şefkatin, inancın, köklenmenin, sanatın, müziğin ve şairlerin Başmeleğidir. Başmelek Metatron gibi, Başmelek Sandalfon’da dünyada bir insan peygamber olan İlyas’ın cennete getirelerek Başmeleklik mertebesi verilen ve ismi Sandalfon olarak değiştirilenlerden birisidir. Başmelek Michael ve…