Başmelek Sandalfon

Başmelek Sandalfon, Dünyanın koruyucusu, insan ırkının bilinçlenmesi için çalışan, duaları toplayıp ileten, kolektif bilince ulaşmamız için yardım eden, tezahürün, pozitifliğin, empatinin, nezaketin, şefkatin, inancın, köklenmenin, sanatın, müziğin ve şairlerin Başmeleğidir. Başmelek Metatron gibi, Başmelek Sandalfon’da dünyada bir insan peygamber olan İlyas’ın cennete getirelerek Başmeleklik mertebesi verilen ve ismi Sandalfon olarak değiştirilenlerden birisidir. Başmelek Michael ve…