Başmelek Sandalfon

Başmelek Sandalfon, Dünyanın koruyucusu, insan ırkının bilinçlenmesi için çalışan, duaları toplayıp ileten, kolektif bilince ulaşmamız için yardım eden, tezahürün, pozitifliğin, empatinin, nezaketin, şefkatin, inancın, köklenmenin, sanatın, müziğin ve şairlerin Başmeleğidir. Başmelek Metatron gibi, Başmelek Sandalfon’da dünyada bir insan peygamber olan İlyas’ın cennete getirelerek Başmeleklik mertebesi verilen ve ismi Sandalfon olarak değiştirilenlerden birisidir. Başmelek Michael ve…

Başmelek Cassiel (Kasiel)

Başmelek Cassiel; Dualitenin, dengenin, gerçekliğin, gizemlerin, ezoterik bilgilerin, bir kaybın (eşya veya insan) bulunması, zamanın, sınırların, gözlemin, kralların, özdisiplinin, reenkarnasyonun, yunusların arkadaşı, Tanrının tahtını koruyan, karmanın lordu, gözyaşının ve kralların ölümüne yardım eden ve ruhlarını taşıyan Başmelektir. Eski Bizansta şeytan çıkarma ayinlerinde çağrılan ve bir peygamber olan Kral Süleyman’ın şeytanları zapt ettiği, mühürlerinde adı geçen,…

Başmelek Michael (Mikail)

Başmelek Mikail, göksel orduların lideri, “büyük kaptan veya göğün reisi” olarak anılan ve ilahi planlarımızı gerçekleştirmemize yardım eden, bizleri kötülüklerden koruyan ve kötülükle her daim, Başmelek Sandalfon ile birlikte savaşan Başmelektir. Aynı zamanda Sina dağında Musa Peygamber ile konuşan ve Musa Peygamberi Kızıl denizden geçiren Başmeleğin kendisidir. Güneş’in Başmeleğidir. Durugörürler Başmelek Mikail’in enerji rengini koyu parlak…

Ateş Elementali – Salamander

Salamanderler ateş elementine bağlı olan elementallerdir. Genellikle volkanlar, sıcak ve kurak çayırlar, çöller, yeraltının sıcak kısımları veya hemen her gün yanan veya hiç sönmeyen ocaklarda bulunarak ateş elementinin enerjisinden beslenirler. Ateş elementallerinin bir nesneyi dönüştürme gücü bulunmaktadır. Bu sebeple, eski simyacıların en çok peşinde koştuğu enerji formu olmuştur. Bu elementaller hazine oluşturmayı çok severler ve…

Obsidyen Taşı İle Koruma Tılsımı Yapma

ÖN BİLGİLENDİRME: Bu tılsım yapımını paylaşıp, paylaşmamayı çok düşündüm. Etkileri çok güçlü ve inanılmaz bir koruma kalkanına dönüşüyor. Sezgisel olarak bana gelen bu tılsım bilgisini ilk denediğimde beni ve hatta çevremi bile koruma altına almıştı. Ve ilginçtir, o hafta enerjisi düşük olan hiç kimse benimle iletişime geçememişti. Yani enerji canlı bir titreşim yayıyor, auramı ve…

Shungite (Şungit) Taşı İle Negatif Enerji Temizleme Yöntemi

Öncelikle bu gizemli taşı tanıtmak istiyorum; Şungit taşı, %98 karbon, %4 hidrojen ve kükürt bileşiminden oluşmaktadır. Bu oranlar elbette değişkenlik gösterebilir. İçeriğinde ayrıca; molibden, nikel, selenyum, volfram, vanadyum bulunmaktadır. Şungiti gizemli yapansa bu taşın nereden ve nasıl gezegenimize geldiği net olarak bilinmemesi. Şungitin ilk bulunduğu yer olan Rusya’nın, Shunga bölgesidir ve taşımız ismini oradan almaktadır.…