Bolluk Bereket Açılımı

Hayatı huzurla devam ettirmek sadece bir değil birçok kritere bağlıdır. Bolluk bereket yaşamın her alanını etkileyen bir enerjidir. Sadece maddi olarak düşünmemek gerekir. Para her ne kadar maddesel bir kazanım olsa da aslında bir enerjidir. Ve bolluk bereketimizi hızlı bir şekilde etkiler. Bolluk bereket ise, sağlığınızdan, mutluluğunuza, huzurunuzdan, refahınıza kadar etki eden geniş kapsamlı bir…

Spiritüel Tarot Açılımı

Spiritüel tarot açılımı toplamda sekiz farklı deste ile ezoterizm destekli, enerji alanınızın ve enerji alanınıza bağlı olan olasılıkların okunduğu bir şifalandırıcı ruhsal açılım şeklidir. Sorulan sorulara cevap alınana kadar veya açılımda çıkan olumsuz kartların sebepleri bulunana kadar bir sonraki soruya geçilmeden açılım devam eder. Spiritüel Tarot, klasik tarottan farklı olarak, belli bir kehanette bulunmaz. En…