Başmelek Jeremiel

Başmelek Jeremiel, merhametin, umudun, vizyonların, içsel armağanlarımızın, psişik yeteneklerimizin, doğru kararların, ilhamın, yazarların, yöneticilerin, odaklanmanın, rüyaların ve inananların ruhlarını cennete taşıyan Başmelektir. Asur Kralı olan Sennacherib’in Babil kuşatmasında ordularını yok eden Başmeleğin kendisidir. Başmelek Michael ile birlikte kötülüğe karşı savaşır ve Başmelek Azrael ile birlikte ölülerin ruhlarına eşlik eder. Bazı metinlerde ölümün Başmeleklerinden birisi olarak…

Başmelek Gabriel (Cebrail)

Başmelek Gabriel iletişim, yaratıcılık, ilham ve suyu denetleyen Başmelektir. İlahiye duaları ve istekleri iletir. Bu boyuttan göçmüş olan sevdiklerinize olan sevgi mesajlarınızın iletimi konusunda da gönüllüdür. İçimizde ilahi ile olan bağımızı güçlendirmemize yardım eder. Meryem Anaya, İsa Peygambere hamile olduğunu söyleyen ve Muhammed Peygambere vahiy indiren Başmeleğin kendisidir. Bu yüzden kendisine aynı zamanda “Müjde Meleği”…