Başmelek Nathaniel

Başmelek Nathaniel, yaşam amacı, tezahür, değişim, karma, arınma, refah, koruma, evren yasaları ve motivasyonun Başmeleğidir. 2012 yılında başlayan “Altın Çağ”-ın başlamasıyla birlikte yeryüzünde insanların bilinçlerini geliştirmesiyle ilgili yardımlarda bulunan, güneşin ve yıldızların enerjisini kullanan, ateş elementinin de Başmelektir. Başmelek Nathaniel, aynı zamanda “Yaşam Amacının Başmeleği” olarak da bilinir. Evren yasalarını takip eder ve “verdiğin her…

Başmelek Ariel

Başmelek Ariel, doğayı, hayvanları ve bitkileri iyileştiren, nezaketin, cesaretin, gücün temsilcisi, elementleri (ateş, su, hava, toprak) denetleyen, elementaller ile ruhsal varlıkları yöneten, kötüleri cezalandıran, ekosistemi koruyan Başmelektir. Süleyman Peygamber Başmelek Ariel için, şeytanları cezalandıran melektir demiştir. Koşulsuz sevgi frekansı yüksektir. Nazik, kibar, cesur ve erdemli insanları korur. Başmelek Ariel vahşi hayvanların ve doğanın koruyucu meleğidir.…