Başmelek Gabriel (Cebrail)

Başmelek Gabriel iletişim, yaratıcılık, ilham ve suyu denetleyen Başmelektir. İlahiye duaları ve istekleri iletir. Bu boyuttan göçmüş olan sevdiklerinize olan sevgi mesajlarınızın iletimi konusunda da gönüllüdür. İçimizde ilahi ile olan bağımızı güçlendirmemize yardım eder. Meryem Anaya, İsa Peygambere hamile olduğunu söyleyen ve Muhammed Peygambere vahiy indiren Başmeleğin kendisidir. Bu yüzden kendisine aynı zamanda “Müjde Meleği”…