Başmelekler, çeşitli dini ve spiritüel inanç sistemlerinde önemli figürler olarak kabul edilen yüksek meleklerdir. Genellikle güçlü ve yüce varlıklar olarak tasvir edilirler ve insanlara rehberlik, koruma ve ilahi mesajları iletmek gibi önemli görevleri vardır. Başmelekler, farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde çeşitli isimlerle anılabilmektedir.

Başmelek Jeremiel

Başmelek Jeremiel, merhametin, umudun, vizyonların, içsel armağanlarımızın, psişik yeteneklerimizin, doğru kararların, ilhamın, yazarların, yöneticilerin, odaklanmanın, rüyaların ve inananların ruhlarını cennete taşıyan Başmelektir. Asur Kralı olan Sennacherib’in Babil kuşatmasında ordularını yok eden Başmeleğin kendisidir. Başmelek Michael ile birlikte kötülüğe karşı savaşır ve Başmelek Azrael ile birlikte ölülerin ruhlarına eşlik eder. Bazı metinlerde ölümün Başmeleklerinden birisi olarak…

Başmelek Barachiel (Barakiel)

Başmelek Barachiel, Bereketin, iyi talihin, başarının, duanın, neşenin, armağanın, cömertliğin, nimetlerin, ilişkilerin, ailenin, şubat ayının, yıldırımların, jüpiter gezegeninin ve tüm koruyucu meleklerin şefi olan Başmelektir. Aynı zamanda Başmelek Metatron’un, babasıdır. Ve tıpkı oğlu gibi kendisi de bir peygamber olan Jared, büyük tufandan zamanında yaptığı ibadet ve tövbelerden ötürü Başmeleklik mertebesine getirilerek, Başmelek Barachiel ismini almıştır.…

Başmelek Orion

Başmelek Orion, kozmik enerjinin, tezahürün, ruhsal doğumun, evrensel bağın, evren yasalarının, çekim yasasının, yüksek boyutların, dirilişin, yüksek benliğin, yaşam amacımızın, arzularımızın, ruhsal misyonumuzun ve Orion takım yıldızlarının Başmeleğidir. Galaktik Başmelek veya Tezahürün Başmeleği de denmektedir. Başmelek Orion, bu boyutta bilinçli bir şekilde nasıl tezahür edeceğimizi öğreten Başmelektir. Çekim yasaları ile karma yasaları hakkında hızlı bir…

Başmelek Azrael (Azrail)

Başmelek Azrael, Koşulsuz sevginin, tesellinin, duygusal desteğin, travmatik olayların, reenkarnasyonun, sakinliğin, sabrın, kabulde olmanın ve ölümün Başmeleğidir. Başmelek Azrael ile ilgili her ne kadar karanlık yazılar, çizimler ve korkunç betimlemeler olsa da, aslında olay bu algıdan çok daha farklı. Başmelek Azrael, bu boyuttan ayrılacak olan ruhlara yardımcı melekleriyle birlikte sevgi ve ışıkla eşlik edip, geçişlerini…

Başmelek Chamuel (Şamuel)

Başmelek Chamuel (Şamuel), koşulsuz sevginin, barışın, huzurun, uyumun, şefkatin, ilişkinin, nezaketin, duanın, hayırseverliğin, bağ kurmanın, aşkın, İlahi bağın, merhametin ve saflığın Başmeleğidir. Peygamber İsa’nın son akşam yemeğinden sonra, inzivaya çekildiği sırada yanına gelerek onun çarmıha gerileceğini ve Havarilerinden Judas’ın ihanet edeceğini ancak bu konuda geri adım atmadan, İlahi’ye adanmış olan ruhunu, bedenini ve zihnini bozmaması için,…

Başmelek Nathaniel

Başmelek Nathaniel, yaşam amacı, tezahür, değişim, karma, arınma, refah, koruma, evren yasaları ve motivasyonun Başmeleğidir. 2012 yılında başlayan “Altın Çağ”-ın başlamasıyla birlikte yeryüzünde insanların bilinçlerini geliştirmesiyle ilgili yardımlarda bulunan, güneşin ve yıldızların enerjisini kullanan, ateş elementinin de Başmelektir. Başmelek Nathaniel, aynı zamanda “Yaşam Amacının Başmeleği” olarak da bilinir. Evren yasalarını takip eder ve “verdiğin her…

Başmelek Zadkiel

Başmelek Zadkiel; Merhametin, dönüşümün, hafızanın, bereketin, hoşgörünün, affetmenin, duanın, teslimiyetin, kaynağa ulaşmanın, ruhsal özgürlüğün ve ruhsal gelişimin Başmeleğidir. Peygamber İbrahim’in oğlunu kurban etmesini engelleyen Başmeleğin kendisidir. Başmelek Michael’in kötülükle olan savaşında Başmelek Jophiel ile birlikte ona yardım eder ve Jüpiter gezegeninin Başmeleğidir. Bu Başmelek, “affedici ve affeden” insanların koruyucusudur. Geçmişte sizi yaralayan, inciten ve üzen…

Başmelek Raguel

Başmelek Raguel, Uyumun, adaletin, mucizelerin, desteğin, saygının, eşitliğin, alma-verme dengesini sağlayan, ilişkileri düzenleyen, arabuluculuk yapan, sakinliğin, bağışlayıcılığın, kurtuluşun Başmeleğidir. Başmelek Raguel, düşmüş meleklerin ve onların çocukları olan nefilim’leri kontrol altında tutan, denetleyen ve kötü işler yapmalarını engelleyen Başmeleğin kendisidir. Ahlaken kötü işler yapanları cezalandıran da Başmelektir. Bir nevi Başmeleklerin “Polisi”dir. Kötü muamele gören, dedikodu, iftira,…

Başmelek Sandalfon

Başmelek Sandalfon, Dünyanın koruyucusu, insan ırkının bilinçlenmesi için çalışan, duaları toplayıp ileten, kolektif bilince ulaşmamız için yardım eden, tezahürün, pozitifliğin, empatinin, nezaketin, şefkatin, inancın, köklenmenin, sanatın, müziğin ve şairlerin Başmeleğidir. Başmelek Metatron gibi, Başmelek Sandalfon’da dünyada bir insan peygamber olan İlyas’ın cennete getirelerek Başmeleklik mertebesi verilen ve ismi Sandalfon olarak değiştirilenlerden birisidir. Başmelek Michael ve…

Başmelek Haniel

Başmelek Haniel, sevincin, neşenin, ilhamın, kutsal dişil enerjinin, sezginin, ilahi iletişimin, içsel rehberliğin, cesaretin, şefkatin, tutkuların, keyif almanın, farkındalığın, keşfetmenin Başmeleğidir. Peygamber Enoch’u cennete taşıyarak, Başmelek Metatron olmasına vesile olan, ay’ın enerjisine sahip, venüs’ün Başmeleğidir. Başmelek Haniel özellikle kişilerin içsel yolculuklarında onlara eşlik eder, dişil enerjiyi güçlendirir ve uyandırır. Sakinleştirici etkisiyle rahatlatarak herhangi bir olumsuzluğu…